Zëri i Arsyes
Oazë e Frymës së Zgjimit dhe Përmirësimit

├ Shkruaj edhe ti!

Stafi i faqes “Zëri i Arsyes” i njofton të gjithë që kanë diçka për të shprehur, për të thënë, e t’u publikohet në faqen Zëri i Arsyes, qofshin ese, vështrime, analiza, opinione, mund t’i dërgojnë në adresën e faqes: zeriiarsyes@gmail.com

Për t’u ruajtur dhe nxitur fryma e zgjimit dhe përmirësimit, ne kemi paraparë disa kritere për publikimin  e artikujve:

  • Të jenë në frymë dobiprurëse për njerëzimin
  • Të mos jenë fyese dhe me përmbajtje urrejtje-nxitëse
  • Të mos sulmojnë privatësinë e askujt
  • Të jenë shkrime me karakter fisnik
  • Të promovojë zgjim e përmirësim
  • Të mos jetë shkrimi më i gjatë se një faqe A4, po as më i shkurtë se 3 paragrafe me nga katër rreshta.
  • Artikujt duhet të kenë kryesisht karakter shoqëror, jo politik.
  • Artikujt të jenë personal, jo të përkthyer apo të interpretuar.

Ne synojmë, që bashkërisht, të bëhemi oazë për zgjim e përmirësim. E lusim Zotin e Madhërishëm të na ndihmoj, e të na e pastroj qëllimin tonë, që çdo fjalë që themi, ta bëjmë vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit! Amin!

Paqja e Zotit qoftë ndaj jush!

Me respekt, stafi i faqes

Advertisements
Këtë e pëlqejnë %d blogues: