Zëri i Arsyes
Oazë e Frymës së Zgjimit dhe Përmirësimit

├ Zëri i Arsyes

Me emër të Zotit, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Paqja qoftë ndaj jush,

Kemi menduar shumë për emrin e faqes sonë. Emërtimi më i përshtatshëm na është dukur ky, “Zëri i Arsyes”. Nëpërmjet arsyes së shëndoshë, të bëhemi oazë për zgjim, ndryshim e përmirësim, në dashtë Zoti! Ne jemi disa studentë, të kudo ndodhur nëpër Botë, të cilët synojnë të nxisin arsyen dhe ndërgjegjen për të nxitur  zgjim e përmirësim në vetvete dhe shoqëri.

Zoti na ndihmoftë, t’i arrimë bashkërisht mirësitë, si në këtë jetë edhe për Jetën e Pasosur, Ahiretin.

Me respekt, stafi i faqes

Advertisements
Këtë e pëlqejnë %d blogues: